نحوه راه‌اندازی ECMP – میکروتیک

/ 7 دسامبر 16

نحوه ایجاد توازن بار بین چند لینک ارتباطی با اینترنت در میکروتیک را در مقاله آموزشی زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم. ساده‌ترین راه برای پیاده‌سازی Load Balancing استفاده از ECMP یا Equal-cost multi-path می‌باشد.

ECMP عملیات Balance بین چند Gateway را به‌صورت تصادفی انجام می‌دهد.

Internet

برای انجام تنظیمات در صورتی که هر دو لینک اینترنت ما ظرفیت یکسانی داشتند به شکل زیر عمل می‌کنیم:

/ ip route

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1,10.112.0.1 check-gateway=ping

در دستور بالا لینک Wan_1 با آدرس 10.111.0.1 و لینک Wan_2 با آدرس 10.112.0.1 مشخص شده است که دارای ظرفیت یکسان هستند.

حالا برای این‌که هر Packet که از طریق هر لینکی Nat می‌شود به همان بازگردانده شود دستورات زیر را وارد می‌کنیم:

/ ip firewall nat

add chain=srcnat out-interface=wlan1 action=masquerade

add chain=srcnat out-interface=wlan2 action=masquerade

با این شرایط تقسیم بار کاری بر روی Gateway ها با حجم یکسانی انجام می‌شود.

حالا در نظر بگیرید لینک Wan_1 شما ظرفیتی ۲ برابر لینک Wan_2 دارد که باید این مورد را در تقسیم بار کاری متوازن بین لینک‌ها به این صورت به میکروتیک معرفی کنیم:

/ ip route

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1,10.111.0.1,10.112.0.1 check-gateway=ping

همان‌طور که مشاهده می‌کنید آدرس Wan_1 دو بار وارد شده است که این کار باعث ایجاد توازن بین لینک‌ها بر اساس ظرفیت آن‌ها می‌شود.

1+1 = 1+1
2 ≠ 1+1

نویسنده: بهداد رحمانی

LiveZilla Live Chat Software سوال خود را با ما مطرح کنید