خبر تصویری از برگزاری دومین سمینار تخصصی FTTx زایکسل توسط شرکت دلسا با همکاری مخابرات ایران

/ 2 نوامبر 17

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

 

سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

workshop سمینار FTTX زایکسل

سمینار FTTX زایکسل

 

LiveZilla Live Chat Software سوال خود را با ما مطرح کنید