دوره‌های آموزشی

 

برند نام دوره پیش‌نیاز تعداد ساعت
ZYXEL  ZCNE IPDSLAM  +Network  ۴۰
ZCNE Wireless  +Network  ۴۰
MikroTik  MTCNA +Network ۴۰
 MTCWE MTCNA ۲۴
MTCUME MTCNA ۱۶
Cisco  +Network  آشنایی با مبانی کامپیوتر ۳۰
 CCNA R & S + Network  ۵۰
CCNA Security CCNA  R & S ۳۵
 CCNP Switch CCNA R & S ۵۰
 CCNP ROUTE  CCNA R & S  ۵۰
CCDA CCNA R & S ۴۰
 MPLS مقدماتی  CCNP R & S و CCNA  ۳۰