افتخارات دلسا

TADBIR-PARDAZ-DELSA-9001-ایزو-1

 

TADBIR-PARDAZ-DELSA-9001-ایزو-2

 

گواهی نامه ثبت اختراع

 

عکس لوح رضایتمندی مشتریان