مترجم گوگل در حد مترجمان انسانی هوشمند می‌شود

/ 1 اکتبر 16

google

به کمک “ترجمه عصبی ماشینی گوگل”، تعداد خطاهای مترجم گوگل تا 80 درصد کم‌تر شده است.

گوگل خدمات مترجم خود را با استفاده از فناوری هوش مصنوعی ارتقا داده و مدعی است هوشمند شدن این مترجم در حدی است که کیفیت آن را به اندازه ترجمه‌های انجام شده توسط انسان‌ها بهبود داده است.

به گزارش ایتنا از فارس، خدمات جدید گوگل در این زمینه ترجمه عصبی ماشینی گوگل نام گرفته که با اصلاح الگورتیم‌های قبلی خطاهای آن را تا ۸۰ درصد کمتر کرده است.

آزمایش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد کیفیت ترجمه‌ها از این طریق بسیار نزدیک به ترجمه‌های انسانی است و دقت قابل توجهی در این زمینه به وجود آمده است. ترجمه فعلی گوگل به صورت عبارت به عبارت صورت می‌گیرد و کیفیت چندان بالایی ندارد.

در الگوریتم فعلی هر جمله به طور مجزا بررسی و ترجمه می‌شود و کلماتی از یک فرهنگ لغت برای جایگزینی به زبان دیگر پیشنهاد می‌شود. اما در روش جدید از دو شبکه هوشمند عصبی برای ارتقای کیفیت ترجمه استفاده می‌شود. یکی از این شبکه‌ها به بررسی و ارزیابی مجزای جمله‌ها برای درک معنای آن‌ها می‌پردازد و شبکه دیگر ترجمه نهایی هر جمله را ارائه می‌کند.

الگوریتم‌های هوش مصنوعی به منطق انسانی تکیه نمی‌کنند و اغلب راه‌های بهتری برای انجام وظایف محوله می‌یابند که انسان‌ها به دشواری می‌توانند ذهن خود را برای کاربرد آنها آماده نمایند. شبکه‌های عصبی یادشده از توان خودآموزی برخوردارند.

البته کیفیت ترجمه زبان‌های لاتین به یکدیگر بهتر از دیگر زبان‌هاست. در روش قبلی نمره ۳.۶ از ۶ برای مترجم گوگل از زبان انگلیسی به اسپانیایی منظور شد بود. این نمره برای مترجمان انسانی ۵.۱ و برای مترجم جدید گوگل ۵ است.

این فناوری جدید قرار است ابتدا به زبان چینی اضافه شود و در ماه‌های آینده زبان‌های جدید دیگری هم با آن سازگار شوند.