پیوند ابری مایکروسافت و ادوبی

/ 2 اکتبر 16

Cloud

ادوبی خدمات ابری خود را روی مایکروسافت‌آزور عرضه خواهد کرد و بدین‌ترتیب، ادوبی به سرویس بازاریابی اصلی برای راهکار مدیریت ارتباط با مشتریان مایکروسافت تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایتنا از رایورز به نقل از techtarget، روز گذشته مایکروسافت و ادوبی از یک شراکت عمده خبر دادند که به موجب آن، ادوبی خدمات ابری خود را روی مایکروسافت‌آزور عرضه خواهد کرد.
به موجب این شراکت، ادوبی سرویس بازاریابی ارجح برای راهکار مدیریت ارتباط با مشتریان مایکروسافت با نام Dynamics 365 Enterprise CRM خواهد بود.

بنابر اظهارات مایکروسافت‌،‌ آزور به «پلتفرم ابری اصلی و ارجح» برای سه سرویس عمده ادوبی تبدیل خواهد شد؛ یعنی ابر بازاریابی ادوبی (Adobe Marketing Cloud)، ابر ابتکاری (Creative Cloud)، و ابر سند (Document Cloud). ادوبی مشخصاً از SQL Server و خدمات آموزش ماشین که در بسته Cortana از مایکروسافت موجود است، استفاده خواهد کرد.

در این میان، شانتانو ناراین (مدیرعامل ادوبی) روز گذشته اعلام کرد: «مشتریان ادوبی همواره خواستار طراحی مناسب و خاص هستند و ادوبی و مایکروسافت، می‌توانند با همکاری یکدیگر به مهار و کنترل قدرت ابر بپردازند.»

همان‌طور که در اعلام چنین رویدادها و شراکت‌هایی معمول است، تنها چند پرسش بی‌پاسخ باقی می‌مانند. به‌عنوان مثال، با توجه به این‌که ادوبی به‌طور سنتی مراکز داده خود را اداره می‌کند ولی با توجه به اخبار مطرح شده در روز گذشته، هنوز روشن نیست که بر سر این مراکز چه خواهد آمد.

Microsoft-Adobe

گفتنی است با این‌که ادوبی مدت‌هاست در مورد خدمات ابری صحبت می‌کند، اما عمدتاً و در وهله اول، از این فناوری به‌عنوان سازوکاری برای ارائه خدمات به مشتریان آبونمانی خود بهره می‌گیرد.

شایان ذکر است در طی سخنرانی روز گذشته، ناراین از این رخداد، به‌عنوان فاز جدیدی از شراکت ادوبی و مایکروسافت اشاره کرد.