اولین سمینار تخصصی زایکسل در ایران

/ 30 می 15

اولین سمینار تخصصی زایکسل در ایران 17اسفند ماه 93 با موضوع تجهیزات Gpon و WiFi در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد.

zyxel seminar at iran

اولین سمینار تخصصی زایکسل با موضوع تجهیزات GPON و Wi-Fi

شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا(نماینده انحصاری محصولات زایکسل در ایران) با همکاری شرکت مخابرات ایران به منظور آشنایی با تجهیزات GPON و WiFi اقدام به برگزاری اولین سمینار تخصصی زایکسل در ایران در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی نمودند.

مدیران زایکسل، مدیران مخابراتی، مدیران ایرانسل، رایتل، مبین نت و … از جمله مدعوین این سمینار بودند.

سمینار تخصصی زایکسل

اولین سمینار تخصصی زایکسل با موضوع تجهیزات GPON و Wi-Fi

اولین سمینار تخصصی زایکسل با موضوع تجهیزات GPON و Wi-Fi

اولین سمینار تخصصی زایکسل با موضوع تجهیزات GPON و Wi-Fi