بازدید اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران از دلسا

/ 31 آگوست 19

شرکت تدبیر پرداز دلسا، در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۸ میزبان اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران بود؛ بحث و تبادل نظر در خصوص رفع موانع ارتباطی بین تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، مشورت با دبیر و چند تن از اعضای هیات مدیره سندیکا و ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده توسط شرکت تدبیر پرداز دلسا طی یکسال گذشته برای توسعه همکاری با تولید کنندگان داخلی مهم‌ترین محورهای این جلسه بود.

سندیکای_صنعت_مخابرات_ایران

 

 

سندیکای_صنعت_مخابرات_ایران