بازدید فصلی نمایندگان شرکت ZYXEL از دلسا

/ 12 مارس 19

پیرو بازدید فصلی نمایندگان شرکت ZYXEL روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۱۹، جناب آقای Jeff Hung مدیر محصول و راهکار و سرکار خانم Susan Su مدیر توسعه بازار شرکت ZYXEL، از مجموعه دلسا بازدید کرده و ضمن بررسی پروژه‌های مشترک و در حال اجرا، دریافت گزارشات فصلی، گفتمان درخصوص نحوه تولید داخلی مودم‌های ZYXEL، طی برگزاری جلسات فنی و نشست با سرپرستان و مدیران دلسا قرارداد همکاری دو شرکت را نیز تمدید کردند.

بازدید فصلی نمایندگان شرکت ZYXEL از دلسا

 

 

بازدید فصلی نمایندگان شرکت ZYXEL از دلسا