سمینار آموزشی مخابرات (FTTX)

/ 13 فوریه 17

 سمینار آموزشی مخابرات (FTTX) در محل مخابرات ایران با حضور مدیران فیبر مخابرات استان‌ها در دی ماه ۹۵ برگزار شد.

آقای میثم قاسمی به عنوان مدیر فنی دلسا مطالب خود را در زمینه تجهیزات FTTX  ارائه دادند و محصولات مرتبط را معرفی کردند، پس از آن تمامی نمایندگان مناطق مخابراتی در جایگاهی که به دلسا اختصاص داده شده بود برای توضیحات بیشتر حضور به هم رساندن و آقایان قاسمی، بخشی، استاد رحیمی و نماینده فنی تایوان(نیکی) آن‌ها را راهنمایی کردند.

سمینار FTTX مخابرات با حضور دلسا

 

سمینار FTTX مخابرات با حضور دلسا