برگزاری همایش کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان در شهر رشت

/ 13 دسامبر 18

همایش راهکارهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان با محورهای دیجیتالی شدن مدیریت سازمان، کاربرد EFQM در مدیریت دیجیتالی سازمان، تبادل تجربیات بین سازمان‌ها، تکنولوژی‌های آینده IT، محافظت از کودکان در اینترنت و ارائه راهکارهای سازمانی شرکت شاتل و با حضور شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا و شاتل موبایل برگزار شد.
گفتنی است این همایش بیستم آذر ماه ۹۷ در هتل کادوس شهر رشت برگزار گردید و سازمان‌ها، جوامع صنفی، ادارات دولتی و خصوصی، همکاران و علاقه‌مندان این حوزه در آن شرکت داشتند.

برگزاری همایش کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان در شهر رشت

 

برگزاری همایش کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان در شهر رشت

 

برگزاری همایش کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان در شهر رشت

 

برگزاری همایش کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان در شهر رشت

 

برگزاری همایش کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان در شهر رشت

 

برگزاری همایش کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان در شهر رشت

 

برگزاری همایش کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان در شهر رشت