برگزاری گردهمایی نمایندگان استانی شاتل

/ 20 ژانویه 19

این گردهمایی در تاریخ ۲۶ دی ۹۷ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، سالن ابوریحان و با حضور تمامی مدیران ارشد سازمان طبق برنامه‌ریزی برگزار گردید.
در ابتدا جناب آقای شمس به بررسی نتایج عملکرد و ارایه عملکرد نمایندگان شاتل پرداختند.
در این همایش مدیرعامل شرکت تدبیر پرداز دلسا جناب آقای مهندس کرم زاده به بیان نکاتی شامل همکاری‌های آتی و اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش و ارایه گزارش‌های همکاری با نمایندگان شاتل اشاره نمودند و هدیه‌ای را از طرف مجموعه دلسا به نفر برگزیده شاتل اعطا گردید.

گردهمایی نمایندگان شاتل

 

گردهمایی نمایندگان شاتل

 

گردهمایی نمایندگان شاتل

 

گردهمایی نمایندگان شاتل