تراشه‌اي كه سرعت واي‌فاي را دو برابر مي‌كند

/ 19 آوریل 16

ic

كشف جدید دانشمندان بر اساس يك نوآوري، معروف به ‘مدارهاي راديويي يكپارچه دوطرفه’ نانو مقياس ابداع شده است.

به گزارش از ايرنا، اين مدار به طور همزمان و با استفاده از يك فركانس، مي‌تواند ارسال و دريافت را انجام دهد كه اين موضوع توانايي مدار را دو برابر مي‌كند.
ارسال و دريافت همزمان و با يك فركانس تا سال گذشته ناممكن به نظر مي‌رسيد و تصور مي‌شد كه ارسال كننده و دريافت كننده در زمان‌هاي مختلف و يا در يك زمان اما در فركانس‌هاي متفاوت، كار مي‌كنند.
اكنون محققان دانشگاه كلمبيا براي اولين‌بار، يك سيركولاتور غير متقابل در اين ابزار ادغام كرده‌اند و به گفته آن‌ها اين فناوري مي‌تواند حوزه ارتباطات را متحول سازد.
آن‌ها افزودند: سيركولاتور ما اولين سيركولاتوري است كه در آن يك تراشه سيليكوني گذاشته مي‌شود و حقيقتا عملكرد بهتري نسبت به ابزار قبلي دارد.
اختراع اصلي به دو آنتن نياز داشت، اما اين سيستم تنها يك آنتن دارد.
به گفته محققان، ارتباطات دوطرفه كه در آن فرستنده و گيرنده در يك زمان و در يك فركانس عمل مي‌كنند، به يك حوزه تحقيقاتي مهم بدل شده است و اكنون ثابت شد كه مي‌توان ظرفيت واي‌فاي را با يك تراشه سيليكوني نانو مقياس با يك آنتن منفرد دو برابر كرد.