تفاوت بین حالت‌های Fast و Interleave در پروفایل ADSL تجهیزات DSLAM ZYXEL چیست؟

/ 26 نوامبر 23
اگر بخواهیم خیلی ساده بررسی کنیم، حالت fast نسبت به نویز حساس تر است ولی دارای delay کمتری است.

در مقابل حالت interleave تحمل خط در برابر خطا و نویز را بالا میبرد، ولی در عوض delay را اضافه میکند.
معمولا حالت fast را جهت گیمر ها که ping مهم است استفاده می کنند و برای سایر کاربران interleave استفاده میشود. البته interleave هم در تنظیمات مقادیر مختلفی دارد که دست اپراتور سرویس دهنده است.

بطور کلی حالت سریع یا FAST به این معنی است که interlacing و پیچیدگی وجود ندارد. در واقع تأخیر وجود دارد، اما بسیار کم است. این ویژگی برای ترافیک real-time مفید است، اما الزامات خاصی را برای کیفیت خط معرفی می‌کند. استفاده از این ویژگی برای دسترسی عادی به اینترنت توصیه نمی‌شود. در این حالت استفاده از Interleave Delay پیش فرض توصیه می‌شود. پایدارتر از حالت سریع است.

برای حالت Interleave ، پیکربندی تأخیر امکان‌پذیر است. هر چه تأخیر بیشتر باشد، احتمال انتقال داده‌ها بدون خطا بیشتر می‌شود. این به این دلیل است که در داده‌هایی که در این تأخیر بافر می‌شوند، بیت‌های تصحیح مطابق با الگوریتم Reed-Solomon اضافه می‌شوند. بر این اساس، هر چه بلوک داده پردازش شده توسط این الگوریتم بزرگتر باشد، احتمال تصحیح خطا در سمت گیرنده بیشتر است. با کمک تأخیر، می‌توانید نسبت کیفیت داده‌های ارسالی / تأخیر را در خطوط مختلف کیفیت بهینه کنید.

این پیکربندی در پروفایل تمامی تجهیزات زایکسل موجود است و روی پورت های xDSL اعمال می‌شود.
پروفایل ADSL