توسعه همکاری دلسا با شرکت مخابرات منطقه کرمان

/ 21 سپتامبر 20


در راستای همکاری شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا با شرکت مخابرات ایران و افزایش تعاملات بین مخابرات مناطق با شرکت های تامین کننده تجهیزات مخابراتی ، یکشنبه 1399/06/30 ریییس هیات مدیره دلسا طی نشستی با مدیر مخابرات منطقه کرمان،جناب آقای مهندس سیدرهام حسینی در راستای افزایش تعاملات بین شرکت های فعال در صنعت مخابرات، با هدف بررسی راه کارهای بهینه سازی و توسعه شبکه مخابراتی استان کرمان به گفتگو پرداختند.