حضور رییس هیات مدیره دلسا در اولین نشست خبری هیات ‏مدیره دوره ششم سازمان نظام صنفی رایانه‏‌ای استان تهران

/ 29 دسامبر 20

جناب آقای فرهاد کرم زاده رییس هیات مدیره شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا روز دوشنبه هشتم دی ماه به عنوان عضو هیات مدیره و خزانه دار سازمان نطام نصفی رایانه ای استان تهران در اولین نشست خبری هیات مدیره دوره ششم این سازمان حضور داشتند.

پیرو اولین جلسه هیات مدیره دوره ششم و انتخاب رییس هیات مدیره ، اعضای محترم فعالیت خود را با تصویب تشکیل سه کارگروه بودجه و درآمد، ، کارگروه بازچیدمان کمیسیون‌ها و کارگروه رفع ابهامات قانونی اساس‌نامه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها آغاز کردند.
در نشست روز دوشنبه هشتم دی ماه فرهاد کرم‌زاده درخصوص راهکارهای درآمدی سازمان بیان داشت:

در حال حاضر دو دستور کار اصلی در کارگروه برنامه و بودجه وجود دارد:

1.  تکمیل و تقویت راه‏ های گذشته

2. بررسی راه‌های جدید درآمدی

در راستای حمایت از اعضا تصمیم بر این است که تمرکز تنها بر حق عضویت اعضا نباشد و منابع در آمدی دیگری که می‏ توان از اشتراک با سایر تشکل‌ها و سازمان ها و نهادها داشت، بررسی شود. اما فعلاً منابع درآمدی را مانند روال گذشته مطابق بر قوانین و آیین‌‏نامه و اساسنامه پیش خواهیم برد.