آموزش

دلسا در راستای اهداف جهت هماهنگی با تکنولوژی های روز ارائه شده توسط وندورهای طرف قرارداد و به خصوص در رابطه با تجهیزات ZYXEL هر ساله اقدام به برگزاری دوره های مختلف آموزشی پیشرفته دسترسی و تجمیع نموده است. از آن جمله مشارکت دائم با شرکت مخابرات ایران در تجهیز لابراتوار این شرکت در جزیره کیش را می توان نام برد که هر ساله مطابق برنامه های زمان بندی مشخص حدود 2 دوره در هر فصل در این جزیره زیبا توسط مدرس رسمی زایکسل انجام شده و Certificateهای این دوره ها نیز از طرف کارخانه صادر و ارسال می گردد.

در ادامه به تعدادی از این دوره های آموزشی اشاره شده است:

 1. تدریس دوره های Access به کارشناسان مخابرات استان گلستان
 2. تدریس دوره های Access به کارشناسان مخابرات استان سیستان و بلوچستان
 3. تدریس دوره های Access به کارشناسان مخابرات استان کرمانشاه
 4. تدریس دوره های Access به کارشناسان مخابرات استان مازندران
 5. تدریس دوره های Access به کارشناسان مخابرات استان مرکزی
 6. تدریس دوره های Access به کارشناسان استانداری استان سیستان و بلوچستان
 7. تدریس دوره های Access به کارشناسان استانداری استان سمنان
 8. تدریس دوره های Access به کارشناسان استانداری استان خوزستان
 9. تدریس دوره های Access به کارشناسان استانداری استان یزد
 10. تدریس دوره های Access به کارشناسان استانداری استان همدان
 11. تدریس دوره های Access و CCNP R&S به کارشناسان صدا و سیما
 12. تدریس دوره های Access و CCNP R&S به کارشناسان شرکت نفت فلات قاره
 13. تدریس دوره های ZYXEL IP DSLAM به کارشناسان شرکت داتک
 14. تدریس دوره های ZYXEL IP DSLAM به کارشناسان شرکت شاتل
 15. تدریس دوره های ZYXEL IP DSLAM به کارشناسان شرکت پیشگامان کویر یزد
 16. تدریس دوره های ZYXEL IP DSLAM به کارشناسان شرکت پارس آنلاین

دوره های جدید آموزشی در آینده، از همین طریق اعلام خواهد شد.