پروژه ها

پروژه‌های دلسا
دلسا ، پروژه‌های متعددی با مقیاس کلان برای مخابرات‌ها، استانداری‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ کشور انجام داده است. بسترسازی و تأمین تجهیزات، راه‌اندازی شبکه، نصب و راه‌اندازی و آموزش، مهم‌ترین خدمات ارائه شده در این بخش است.