شرایط گارانتی

مشتريان محترم بايد توجه داشته باشند که موارد زير شامل گارانتي دلسا نخواهد شد :

  • باز شدن پلمپ تجهيزات
  • وارد آمدن ضربه فيزيکي به تجهيزات
  • استفاده ناصحيح از تجهيزات
  • مشکلات ناشي از نوسانات برق
  • سرويس و يا تعمير تجهيزات توسط افراد غير مسئول

و هم چنين قطعات جانبي تجهيزات نيز شامل گارانتي دلسا نخواهد شد.

در صورت بروز مشکل فني، مشتريان محترم مي توانند تجهيزات معيوب را به شرکت دلسا ارائه کنند تا اين مشکل بررسي و در صورت امکان مرتفع شود. تجهيزات در بدو ورود به دلسا با متعلقاتش، تحويل واحد فني دلسا خواهد شد. لازم به ذکر است در صورتي که مدت زمان گارانتي تجهيزات نيز به پايان رسيده باشد، همکاران واحد فني دلسا تجهيزات را مورد بررسي فني قرار داده و اگر امکان رفع مشکل فني تجهيزات باشد، نسبت به رفع آن اقدام مي کنند.لازم به ذکر است تجهيزاتي که از فروشندگان متفرقه خريداي مي شوند، شامل گارانتي دلسا نخواهند شد و دلسا از ارائه خدمات پشتيباني فني نيز به اين تجهيزات معذور است. لازم است مشتريان در زمان خريد حتما” از فروشندگان و نمايندگان دلسا اقدام به خريد نمايند که اسامي نمايندگان رسمي دلسا را مي توانيد در صفحه نمايندگان دلسا مشاهده کنيد. هم چنين در زمان خريد تجهيزات از تحت گارانتي بودن تجهيزات توسط دلسا اطمينان حاصل نماييد.