روز دانشجو گرامی باد

/ 6 دسامبر 20

شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا روز دانشجو را به تمامی دانشجویان و آینده سازان ایران زمین تبریک می گوید.