ساعتی برای کش دادن روز

/ 12 ژوئن 16

today watch

تقسیم کردن روز به دقیقه‌ها و ساعت‌ها درد زیادی از انسان دوا نمی‌کند و تنها برای این‌که بدانیم در چه ساعتی از روز قرار داریم کاربرد دارد. این در حالی است که ساعت Today با تنها عقربه خود به کاربر نشان می‌دهد که چقدر از روز باقی‌ مانده و به این ترتیب ساعت‌ها و دقیقه‌هایی که با سرعت برق و باد از کنارمان می‌گذرند معنی خود را از دست داده و تنها زمان گذشته و باقی‌مانده از روز در برابر دید کاربر قرار می‌‌گیرد. مزیت بزرگ این ساعت این است که کاربر را از حصار تقسیمات زمان در می‌آورد و روز را برای او به دو بخش تقسیم می‌کند و بر اساس آزمایش‌های انجام شده، کاربر هنگام کار با این ساعت، روز را طولانی‌تر حس می‌کند. البته بدیهی است که تنها با کمک ساعت Today نمی‌توان به این راحتی به قرارها رسید، اما داشتن یک عدد از این ساعت ها ونیم‌نگاهی به آن، به کابر امکان استفاده مفیدتر از زمان باقی‌مانده از روز را می‌دهد. سازنده این ساعت، محصولی دیگر با نام The Present نیز دارد که عقربه آن ظرف مدت یک سال، یک دور می‌چرخد و به کاربر زمان باقی‌مانده و گذشته از سال جاری را گوشزد می کند.

 

 

منبع: عصر ارتباط