فناوری WDM در فیبر نوری

/ 4 فوریه 23

WDM  (Wavelength-Division Multiplexing) کاربرد مالتی پلکسر یا چندگانه در بخش طول موج است.

 

WDM به ارایه‌دهندگان خدمات اجازه می‌دهد تا با افزودن تجهیزات جدید در دو انتهای تار نوری و ترکیب چندین طول موج/ کانال روی یک تار، ظرفیت را افزایش دهند.

از مالتی پلکسرها برای ترکیب طول موج‌ها روی یک تار و از دی مالتی پلکسرها برای جداسازی طول موج‌ها در انتهای دیگر آن استفاده می‌شود.

چهار فناوری اصلی زیر توسط WDM به کار گرفته شده است:

  • CWDM
  • DWDM
  • ترکیبی از CWDM و DWDM
  • شبکه نوری غیرفعال PON