نشست دلسا با اعضای انجمن ملی زنان مدیر کارآفرین در راستای مسئولیت اجتماعی

/ 2 جولای 20

در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا چهارشنبه 1399/04/11 نشستی با اعضای محترم انجمن ملی زنان مدیر کارآفرین با اعضای محترم کارگروه مسئولیت اجتماعی کمیسیون رفاهی و اجتماعی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران رویکرد ترویج فرهنگ کارآفرینی و آموزش در حوزه گسترش کسب و کار برگزار کرد.

این نشست با حضور اعضای محترم انجمن ملی زنان مدیر کارآفرین سرکار خانم فریبا مهدیون رییس محترم هیات مدیره انجمن ، فریبا یاراحمدی نایب رییس محترم انجمن، مریم خاوازی بازرس اصلی انجمن و رییس کمیسیون رفاهی و اجتماعی سازمان نظان صنفی رایانه­ای استان تهران، خدیجه یارعلی رییس محترم کارگروه کارآفرینی اجتماعی انجمن، خانم فاطمه فرهنگ عضو محترم کارگروه کارآفرینی اجتماعی انجمن و سرکار خانم بهار سیار عضو محترم کارگروه مسئولیت اجتماعی کمیسیون رفاعی اجتماعی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان  تهران و جناب آقای فرهاد کرم زاده عضو محترم کارگروه مسئولیت اجتماعی کمیسیون رفاعی اجتماعی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان  تهران به میزبانی شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا برگزار شد.

انجمن ملی زنان مدیر کارآفرين از اسفندماه سال 1383  با  همت تعدادی از بانوان مدیر و کارآفرينان،  صاحبان کسب و کار شکل گرفته است. هدف این انجمن ترویج فرهنگ کارآفرینی و توان افزایی زنان کارآفرین است که به منظور گسترش فعالیت­ها و انجام ماموریت خود همکاری خود را با کارگروه مسئولیت های اجتماعی کمیسیون رفاهی و اجتماعی که در بهمن ماه 1398 در سازمان نظام صنفی و رایانه­ای استان تهران تشکیل شده است آغاز کرده است و شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا به عنوان  عضوی از کارگروه مسئولیت های اجتماعی  کمیسیون رفاهی اجتماعی سازمان نظام صنفی رایانه­ای استان تهران و همراهی انجام وظایف خود در راستای مسئولیت های اجتماعی ، میزبان مهمانان گرامی در این نشست بود و آمادگی خود را برای همکاری در زمینه ایجاد بستر آموزشی، رفاهی و ارایه راهکارهای ارتباطات تحت فراهم سازی بستر اینترنت اعلام کرد.

محوریت اصلی این نشست :

  • انجام مسئولیت های اجتماعی
  • ترویج فرهنگ کارآفرینی و الگوی کارآفرینی با همکاری شرکت های خصوصی
  • همکاری شرکت های خصوص در حوزه تامین نیازهای رفاهی برای ایجاد بستر اینترنت
  •  ارایه راهکارهای شرکت های خصوص در راستای همسو شدن جامعه هدف انجمن با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از شیوه های نوین فروش همانند فروش آنلاین
  • همکاری شرکت های خصوصی در حوزه آموزش­های مورد نیاز به جامعه هدف انجمن در راستای توسعه کسب و کار بانوان کارآفرین
  • ارایه راهکارهای ترویج کسب و کارهای های ایجاد شده توسط بانوان کارآفرین