نظارت و کنترل اینترنت کودکان توسط والدین به کمک تنظیمات مودم

/ 6 مارس 21

نظارت و کنترل اینترنت کودکان توسط والدین به کمک تنظیمات مودم

اگر کودکان شما از اینترنت استفاده می‌کنند و نگران زمان و نحوه استفاده آنها از اینترنت هستید شما میتوانید از طریق مودم، آن‌ها را محدود و یا برخی سایت‌ها و یا محتوایشان را فیلتر کنید.

همچنین قادر خواهید بود تعیین کنید در ساعت‌های مشخص اتصال به اینترنت به صورت خودکار قطع شود.

در این مطلب نحوه انجام این کار در مودمهای ZYXEL آموزش داده میشود، برای دسترسی به فایل آموزشی کلیک کنید.