پروژه مخابرات استان قزوین

/ 7 ژوئن 16

موضوع قرارداد: تأمین دو دستگاه ASR به‌همراه نرم‌افزارهای مربوطه

تاریخ شروع: ۹۴/۰۴/۲۰

تاریخ پایان: ۹۴/۰۷/۲۰

طرف قرارداد: شرکت مخابرات استان قزوین

وضعیت قرارداد: اتمام

شرح: پروژه شرکت مخابرات استان قزوین در غالب تأمین تجهیزات، نصب, راه‌اندازی و آموزش می‌باشد.

تجهیزات پروژه از نوع روترهای ASR 1013 سیسکو به تعداد دو عدد بوده که هر کدام در یک مرکز نصب و راه‌اندازی شد. تجهیزات مذکور جهت ارائه سرویس‌های ADSL و به عنوان BRAS یا PPPoE سرور  در مراکز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش نیز در طی دو دوره CCNA service provider و CCNP service provider در مرکز آموزش قزوین برگزار گردید.

 

قزوین قزوین قزوین