پروژه های دیگر سازمان ها و شرکت ها

/ 30 می 15
 • فروش، نصب و راه اندازي تجهيزات بي سيم به دانشگاه تربيت بدني دانشگاه تهران
 • فروش، نصب و راه اندازي تجهيزات بي سيم به دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران
 • فروش، نصب و راه اندازي و آموزش DSLAM به جهاد خودکفايي صدا و سيما
 • فروش، نصب و راه اندازي و آموزش DSLAM به پالايشگاه خان گيران
 • فروش، نصب و راه اندازي و آموزش DSLAM به استانداري سمنان
 • فروش، نصب و راه اندازي و آموزش DSLAM به استانداري سيستان و بلوچستان
 • فروش، مشاوره و آموزش تجهيزات سوئيچ، فايروال به ذوب آهن اصفهان
 • فروش، آموزش و خدمات پس از فروش براي مخابرات استان خراسان رضوي
 • فروش، آموزش و خدمات پس از فروش براي راه اندازي شبکه دولت استانداري همدان
 • فروش، آموزش و خدمات پس از فروش براي راه اندازي شبکه دولت استانداري سمنان
 • فروش، آموزش و خدمات پس از فروش براي راه اندازي شبکه دولت استانداري خوزستان
 • فروش، آموزش و خدمات پس از فروش براي راه اندازي شبکه دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران
 • فروش تجهيزات Cisco به شرکت رايانه خدمات اميد
 • فروش تجهيزات Cisco به دانشگاه آزاد گرمسار
 • فروش تجهیزات Cisco به شعب بانک صادرات
 • فروش تجهیزات Cisco به شهرداری شیراز
 • فروش تجهیزات Cisco به شرکت مدیریت تولید برق کرمان