پیاده‌سازی لینک مایکروویو در فاصله ۶/۴ کیلومتری-بخشی از پروژه ۴۰۰ لینکی یکی از اپراتورهای موبایل

/ 26 نوامبر 17

پیاده‌سازی لینک مایکروویو در فاصله ۶/۴ کیلومتری- بخشی از پروژه ۴۰۰ لینکی یکی از اپراتورهای موبایل

 

نصب لینک وایرلس

نصب لینک وایرلس

نصب لینک وایرلس