چگونه اینترفیس 3G/LTE را بر روی محصول ZyWALL/USG به عنوان یک لینک پشتیبان WAN پیکر بندی کنیم؟

/ 13 آوریل 20

این امکان وجود دارد تا با تنظیم یک لینک پشتیبان بر روی دستگاه Zywall/USG، دسترسی دائم به اینترنت بدون قطعی را بدست آورد. در این حالت زمانی که لینک دسترسی اولیه قطع شود، لینک دوم به صورت 3G/LTE دسترسی را برای کاربر فراهم نموده و بدین ترتیب حداکثر میزان Reliability را فراهم خواهد نمود. شکل زیر یک ZyWALL/USG به همراه اینترفیس 3G/LTE را، که  به عنوان WAN Backup عمل می نماید، نشان می دهد.

 

lan

گام‌های اجرایی جهت پیکربندی دستگاه:

  • تنظیم اینترفیس 3G/LTE بر روی ZyWALL/USG

1- اتصال یک USB Device که امکان پشتیبانی از شبکه سلولی موبایل را داشته باشد.

2- به مسیر زیر در ZyWALL/USG بروید:

CONFIGURATION > Network > Interface > Cellular

دستگاه متصل شده به طور خودکار شناسایی و در بخش Cellular Interface Summary نشان داده خواهد شد.

در ادامه گزینۀ Activate  و سپس Apply را بزنید.

activate

 

3- روش ارتباطی پیش فرض به صورت Nailed UP می باشد (به یک ارتباط پایدار، مثلا یک ارتباط نقطه به نقطه Nailed Up می گویند). ارتباط باید پس از اینکه اینترفیس سلولار فعال گردید به صورت همیشگی برقرار باشد. با انتخاب گزینۀ Edit و رفتن به بخش Connectivity، تیک Nailed Up را حذف نموده تا ZyWALL/USG تنها زمانی  که ترافیک وجود دارد، نسبت به ایجاد ارتباط اقدام نماید.

CONFIGURATION > Network > Interface > Cellular > Connect

configuration

 

  • راه اندازی ترانک روی ZyWALL/USG

1- در تجهیز ZyWALL/USG مراحل زیر را انجام دهید:

در مسیر زیر ابتدا یک ترانک اضافه کنید:

CONFIGURATION > Network > Interface > Trunk > User Configuration > Add Trunk

برای پروفایل ترانک مورد نظر یک نام انتخاب کنید و الگوریتم تنظیم بار را به صورت زیر تنظیم نمایید:

wan backup

 

در این مرحله نسبت به اضافه نمودن هریک از WANهای موجود (ارتباطاتی که با شبکۀ اینترنت قبلا دیده شده است) در مود Active اقدام نمایید. در مثال بالا دو عدد اینترفیس WAN وجود دارد که به ترتیب وزن تقسیم بار بر روی هریک از آن‌ها به دلیل اجرای الگوریتم تنظیم بار (Load Balancing) برابر ۳ و ۲ قرار داده شده است. توجه داشته باشید در زمان اجرای قابلیت تنظیم بار، می‌توان توزیع ترافیک بر روی هر یک از اینترفیس‌ها را با پارامتری به نام Weight تغییر داد تا ترافیک به صورت نا مساوی روی آن‌ها قرار گیرد. عدد weight  بالاتر ترافیک بیش‌تری را نیز جابجا خواهد کرد.

در خصوص شبکۀ سلولار، مود مربوطه را بر روی Passive  قرار دهید.

2- در صفحه پیکربندی، به مسیر Default WAN Trunk بروید، و تنیظیمات را به صورت زیر انجام دهید:

در قسمت User configured Trunk نامی که در مرحلۀ قبل در زمان ایجاد ترانک اضافه نمودیم را از لیست بازشونده انتخاب می کنیم.

wan trunk

 

تایید مراحل پیکربندی

1- در بخش Interface Statistics در مسیر:

MONITOR > Interface Status > Interface Statistics 

می توان وضعیت UP بودن اینترفیس‌های WAN را مشاهده نمود. نرخ تبادل داده به همراه وضعیت لینک‌ها در این‌جا قابل مشاهده می‌باشد. در اینجا وضعیت شبکۀ سلولار به صورت متصل شده (Connected) نمایش داده می‌شود اما ترافیکی از روی این اینترفیس تا زمان بالا بودن لینک‌های WAN عبور داده نمی‌شود.

interface

 

2- پس از قطع نمودن ارتباط لینک‌های WAN می‌توان در مسیر زیر وضعیت آن‌ها را مشاهده نمود و دیده می‌شود که لینک پشتیبان (اینترفیس سلولار) به وضعیت Connected  تغییر حالت می‌دهد و تمام ترافیک از این به بعد از طریق این اینترفیس مبادله می‌شود.

MONITOR > Interface Status > Interface Statistics