کسب گواهینامه ی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد

/ 15 جولای 22

طی ممیزی انجام شده، شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا در تاریخ 15/04/1401 موفق به تمدید گواهینامه­‌ی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015 از شرکت IMQ ایتالیا شد.