برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

/ 22 فوریه 20

روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران با حضور نماینده اتاق بازرگانی، اعضای هیأت مدیره و مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران، اعضای هیأت مدیره و مدیران انستیتو ایزایران، اعضای هیأت مدیره اتحادیه و اعضای حقوقی و حقیقی اتحادیه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

از دستاوردهای این مجمع عضویت رئیس هیأت مدیره شرکت تدبیر پرداز دلسا در هیأت مدیره اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات بود.

در ادامه، مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار گردید که طی آن تغییرات ذیل در اساسنامه اتحادیه تصویب شد:

۱ – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره اتحادیه از ۵ به ۷ نفر
۲ – افزایش اعتبار سمت اعضای هیأت مدیره اتحادیه از ۲ به ۳ سال

پس از آن، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران برگزار گردید که طی آن گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط دکتر داود ادیب، رئیس هیأت مدیره اتحادیه قرائت و در مجمع تصویب گردید.

هم‌چنین گزارش صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ توسط مهندس محمد میرزائی منش، خزانه‌دار اتحادیه قرائت و در مجمع مصوب شد.

به علاوه، گزارش بازرسی نیز توسط مهندس مجید ذوقی، بازرس اتحادیه قرائت گردید.

در پایان مجمع انتخابات اعضای هیأت مدیره (اصلی و علی البدل) و هم‌چنین انتخابات بازرسان قانونی (اصلی و علی البدل) برگزار گردید که طی آن از مجموع ۶۲ رای واجدین شرایط حضور در این انتخابات، افراد ذیل به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره اتحادیه انتخاب شدند:

۱ – دکتر داود ادیب (تعداد آرای اخذ شده: ۵۵ رای)
۲ – خانم مهندس سادینا آبائی (تعداد آرای اخذ شده: ۵۱ رای)
۳ – دکتر اسمعیل ثنائی (تعداد آرای اخذ شده: ۵۰ رای)
۴ – مهندس فریبرز نژاد دادگر (تعداد آرای اخذ شده: ۳۶ رای)
۵ – مهندس صابر فیضی (تعداد آرای اخذ شده: ۳۵ رای)
۶ – مهندس علیرضا شیرانی (تعداد آرای اخذ شده: ۳۰ رای)
۷ – دکتر محمد مقیم نژاد (تعداد آرای اخذ شده: ۲۸ رای)

به علاوه، افراد ذیل به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره اتحادیه انتخاب شدند:

۱ – مهندس فرهاد کرم زاده (تعداد آرای اخذ شده: ۲۵ رای)
۲ – دکتر کوروش منتظری (تعداد آرای اخذ شده: ۲۲ رای)

بازرسین اصلی و علی البدل نیز به ترتیب به قرار ذیل معین شدند:

۱ – خانم مهندس پریسا حصاری (تعداد آرای اخذ شده: ۳۶ رای)
۲ – مهندس مجید ذوقی (تعداد آرای اخذ شده: ۲۱ رای)

گفتنی است که در پایان، مجمع و هیأت مدیره اتحادیه از زحمات هیأت مدیره پیشین تشکر و قدردانی نمودند.

چنان‌چه متمایل به دریافت اطلاعات بیش‌تری در این زمینه هستید به این لینک مراجعه کنید.

اتحادیه خدمات مهندسی