آنتن mANT30 میکروتیک

نمایش یک نتیجه

mANT30

Parabolic dish antenna for 5GHz, 30dBi gain

مشاهده محصول