بخش وایرلس در صفحه نخست

نیاز روز افزون شركت‌های فعال در بخش خصوصی و دولتی به ایجاد بسترهایی مبتنی بر شبكه‌های Wireless به منظور پوشش نقاط فیزیكی سازمان‌ها و همچنین محدودیت‌های زیرساختی و همگون نبودن زیرساخت‌های ارتباطی در نقاط مختلف كشور، بازار مناسبی جهت استفاده از تجهیزات Wireless و ارائه خدمات این حوزه را فراهم آورده است. شركت تدبیر پرداز دلسا با ورود به حوزه فروش تجهیزات، مشاوره، آموزش و راه‌اندازی ارتباطات مبتنی بر شبكه‌های Wireless توانسته است با بهره‌گیری از توانمندي‌ها و قابلیت‌های مبتنی بر دانش و تجربیات كسب شده به بهترین نحو از فرصت‌های موجود استفاده نموده و به عنوان یكی از رهبران بازار در حوزه‌های مذكور فعالیت نماید.