فناوری DWDM چیست؟

/ 7 آوریل 23

یکی دیگر از فناوری‌هایی که از WDM به کار گرفته شده، DWDM است.

Dense Wave Division Multiplexing به معنای WDM با باندهای متراکم است. باتوجه به فاصله می‌توان حداکثر 96 کانال در هر تار استفاده کرد. فاصله‌ی ۱۰۰ گیگاهرتز هنوز رایج‌ترین است اما سیستم‌های DWDM امروزی می‌توانند از فاصله‌ی 50 گیگاهرتز (0.4 نانومتر) نیز پشتیبانی کنند و حتی فاصله‌ی 25 گیگاهرتز با حداکثر ۱۶۰ کانال نیز امکان‌پذیر است. دانستن اینکه CWDM دارای فاصله‌ی ۲۰ نانومتر در هر کانال است، می‌تواند درک موضوع را بهتر کند.

 

شبکه‌های DWDM می‌توانند غیرفعال یا فعال باشند.

رویکرد مورد استفاده‌، بیش‌تر به فواصل درگیر و نیازهای داده فعلی و هم‌چنین ظرفیت آینده، بستگی دارد.